PROIZVODI
nekrobac.png

Univerzalno dezinfekciono sredstvo na bazi vodikovog peroksida i srebra. Ekološki podoban, zdravstveno bezopasan, velikog učinka, oproduženog djelovanja, širokog temperaturnog intervala (5-95 C).

Dezinfekciono sredstvo bez boje, okusa i mirisa.

Visoki efekti baktericidnosti i potpuna kontrola svih patogenih mikroorganizama.

Primjenjivo:

 • HIGIJENSKO TENIČKA ZAŠTITA
 • ZDRAVSTVO
 • VETERINARSTVO
 • VODA ZA PIĆE I NAPITCI
 • PREHRANA

Preuzmi katalog

Svojstva:

 • Posebno efikasan u borbi protiv svih 17 porodica virusa
 • Osobito je značajan virucidni uicaj na: HIV virus, viruse hepatitisa A,B,C,D i E, corona viruse, ehoviruse, adenoviruse, enteroviruse, viruse influnzae, parainfluenzae i coaksackie viruse.
 • Ne djeluje korozivno
 • Nema residiuma
 • Visoko aktivni dezinficijens virucidnog djelovanja sa dvije aktivne komponente: vodikov peroksid + jon srebra

Primjena:

 • dezinfekcija svih onečišćenja od krvi i tjelesnih tekućina
 • dezinfekcija medicinskih instrumenata
 • dezinfekcija aspiratora, toplomjera
 • dezinfekcija laboratorijskog posuđa
 • dezinfekcija zraka
 • dezinfekcija rublja
 • dezinfekcija krvi sa kože
 • dezinfekcija radnih površina
 • dezinfekcija medicinaske opreme
 • dezinfekcija bolničkih kreveta
 • dezinfekcija pribora za jelo, tanjira

Učinak:

 • Efikasno djelovanje na viruse, a posebno na: HIV virus, viruse hepatitisa A,B,C,D i E, corona viruse, ehoviruse, adenoviruse, enteroviruse, viruse influnzae, parainfluenzae i coxsackie viruse.

Područje primjene:

 • Prevencija svih virusnih bolesti u bolnicama, operacionim salama, ginekološkim ordinacijama, infektivnim odjeljenjima, laboratorijama, odjeljenjima za transfuziju krvi, centrima za hemodijalizu, domovima zdravlja, stacionarima, poliklinikama, vrtićima, školama, fakultetima, javnim ustanovama, javnom prijevozu i drugim ugroženim mjestima i prostorima.

IZVOD IZ EKSPERTNOG STRUČNOG MIŠLJENJA INSTITUTA ZA EPIDEMIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU:

 • Aktivne komponente dezinficijensa Antivirin plus® imaju snažan oksidativni sastav tako da dolazi do brze biološke razgradnje virusa. Po sastavu sredstvo je veoma efikasno za djelovanje protiv virusa koji ugrožavaju zdravlje čovjeka. Iskustva iz SAD i Kanade posebno pokazuju da dezinficijensi koji sadrže vodikov peroksid imaju snažno virucidno djelovanje na sljedeće humane viruse: HIV viruse, viruse hepatitisa A,B,C,D i E, polioviruse, coxsackie viruse, ehoviruse i adenoviruse. Antivirin plus® ima vrlo aktivne virucidne komponente te je veoma prikladan za provođenje dezinfekcije i pouzdan u zaštiti od svih 17 porodica virusa. Prednost peroksidnih spojeva u preparatima za dezinfekciju leži u svojstvu da se za razliku od klornih i drugih dezinficijensa može i u uslovima visokih organskih onečišćenja postići efikasnost virucidnog djelovanja. Zahvaljujući formulaciji aktivnih komponenti u preparatu Antivirin plus® postignuta je optimalna radna koncentracija, tako da se može vrlo brzo postići inaktivacija virusa već poslije deset minuta

Preuzmi katalog

nekrobac.png
Certifikat Federalnog ministarstva zdravstva
Proizvođać

71219 STUP - SARAJEVO

NIKOLE ŠOPA 48

TEL: (033) 453-321 ; FAX: (033) 457-141

E-MAIL: GRIZELJ@GRIZELJ.COM

Certifikat br: 04 100 980

Certifikat br: 04 104 980